დიდი ხნის ძიების შემდებ, ნასას ადმინისტრაციამ მიაგნო ძაღლს, რომელსაც მარსზე გაუშვებს

გაიგეთ პირველმა